Opis techniczny katalogu Fefco

Symbole używane na rysunkach i w systemach komputerowych

Wykroje opakowań w niniejszym katalogu postrzegane są od strony wewnętrznej

Wymiary pudeł

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wymiary wyrażono jako wymiary wewnętrzne w mm, jak następuje:

Długość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H). Długość (L) = dłuższy z wymiarów w ustawieniu do otwarcia opakowania.
Szerokość (B) = krótszy z wymiarów w ustawieniu do otwarcia opakowania.
Wysokość (H) = wymiar pomiędzy podstawą a górą opakowania.

Wymiary L, B, H podaje się w każdym opisie konstrukcji pudła, przy czym w przypadku niektórych modeli wartość liczbowa B może przekraczać wartość liczbową L.
Wymiary należy ustalać w standardowych warunkach klimatycznych, na rozłożonym wykroju od środka bigu, uwzględniając grubość materiału.
W przypadku pudeł teleskopowych wysokość (h) górnej części (pokrywy) powinna być podawana jako czwarty wymiar, po ukośniku, np.:

355 x 205 x 120/40 mm
(L) (B) (H) (h)

W przypadku pudeł z nachodzącymi na siebie klapami zewnętrznymi długość nachodzenia (o) powinna być podawana jako czwarty wymiar, po ukośniku, np.:

355 x 205 x 120/40 mm
(L) (B) (H) (o)

Wymiary arkuszy

O ile nie podano inaczej, wymiary arkuszy tektury falistej podaje się w mm, jak następuje:

1 wymiar x 2 wymiar
1 wymiar = wzdłuż kierunku fali
2 wymiar = w poprzek kierunku fali

Wersje standardów

Dla kilku typów pudeł istnieją wersje pochodne, bez potrzeby tworzenia nowego standardu. W takich przypadkach należy dodawać rozszerzenie do podstawowego numeru standardu, oddzielając go myślnikiem.

Przykład: 0201-2

Wersja taka może u danego producenta mieć charakter indywidualny.

Łączenie standardów

Przedstawione standardy konstrukcji stanowią podstawowe typy pudeł z tektury. Jeśli konstrukcja ostateczna jest kombinacją dwóch lub trzech modeli podstawowych, np. z zastosowaniem klap, może ona także zostać opisana jak następuje:
Klapy góry jak w 0204, klapy spodu jak w 0215
Typ ten może również zostać opisany jako 0204/0215 (klapy góry, klapy spodu).

Rodzaje łączenia pudeł

Układy pokazane na rysunkach w niniejszym katalogu mogą być zmieniane stosownie do wybranego przez producenta łączenia. W niektórych konstrukcjach połączenia te mogą polegać na klejeniu, stosowaniu taśmy klejącej albo szyciu. Klapka przeznaczona do klejenia lub szycia może być przy dłuższym lub krótszym boku. Poniższe szkice demonstrują, w jaki sposób połączenia takie mogą zostać wskazane na rysunku:

Przykład dotyczący wszystkich konstrukcji:
Dotyczy to wszystkich wzorów objętych niniejszym katalogiem.

Składanie ręczne lub automatyczne

Każda konstrukcja opakowania ma jedną z następujących cech:

M - zwykłe składanie ręczne

A - zwykłe składanie automatyczne

M/A - oznacza, że składanie ma charakter ręczny lub automatyczny,

M+A wymaga połączenia obydwu rodzajów

Wskazania te oparte są na aktualnej praktyce, a ich celem jest przekazanie dodatkowej informacji tym, którzy tworzą specyfikacje oraz użytkownikom. Niektóre z ręcznie składanych pudeł mogą być zamykane automatycznie (np.: 0216 albo 0712).

Zamknięcia pudeł

Właściwe i skuteczne zamknięcia opakowań są równie ważne jak sama konstrukcja opakowania.

Następujące rodzaje zamknięć możliwe są albo pojedynczo, albo w połączeniu z innymi:

• klejenie na zakładkę, na zimno lub gorąco
• klejenie taśmą klejącą
• zablokowanie
• szycie drutem.

Łączenie taśmą klejącą

Wykonuje się je stosownie do pokazanych niżej przykładów.

Szycie drutem

Wykonuje się je stosownie do pokazanych niżej przykładów.

Kodowanie wyposażenia

Następujący zakres elementów wyposażenia wewnętrznego podlega kodowaniu w zależności od liczby zastosowanych elementów, w dowolnej kombinacji kształtów (dla systemów komputerowych).
Copyright 2022 © Opakowania Jaworzno
Projekt i wykonanie: fondo.pl